Uchwała nr XII/101/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm.: poz. 1815) oraz art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 i 3 i art.56 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; ze zm.: poz. 2432, Dz.U. z 2019 r. poz. 534 i poz. 1287)

Uchwała nr XII/101/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm.: poz. 1815) oraz art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 i 3 i art.56 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; ze zm.: poz. 2432, Dz.U. z 2019 r. poz. 534 i poz. 1287)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie
z siedzibą przy ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z siedzibą przy ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno.

§2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipnie z siedzibą przy ul. Okrzei 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Uchwała ma charakter deklaratoryjny. Zgodnie z art. 54 ust. 2 oraz art. 55
ust. 2 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego wchodząca w skład zespołu publicznych szkół i placówek staje się publicznym centrum kształcenia zawodowego, wchodzącym w skład tego zespołu publicznych szkół i placówek. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany w terminie od dnia 1 września 2019 r. do dnia
30 listopada 2019 r. stwierdzić w drodze uchwały to przekształcenie.

Protokół głosowania plik do pobrania (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (28 listopada 2019, 13:07:29)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2019, 13:18:46)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1092