Uchwała nr XII/102/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2019w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 380/52 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. poz. 1815) oraz art. art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, Dz.U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716)

Uchwała nr XII/102/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 380/52 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. poz. 1815) oraz art. art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, Dz.U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Wyraża zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 380/52 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00025817/7.

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE


Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oznaczona jako działka nr 380/52, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7, stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 10.11.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza ciepłowniczego w związku z realizowaną inwestycją pod nazwą ,,Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ulicy Śliwkowej 16”. Ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie sieci ciepłowniczej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (28 listopada 2019, 13:10:17)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2019, 13:17:54)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 798