Uchwała nr XII/106/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2019w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022”Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712 i poz. 1815)

Uchwała nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712 i poz. 1815)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Przyjmuje się raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu co 2 lata winien sporządzać raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska.

Przedstawiony raport dotyczy weryfikacji postępów z realizacji zadań wskazanych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022” przyjętym Uchwałą Nr XX1/138/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.

Mając na uwadze powyższe, przedłożony zostaje raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr XII/106/2019 plik do pobrania (709kB) pdf

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (28 listopada 2019, 13:21:14)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2019, 13:13:38)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 221