Strona główna  >  Uchwały  >  ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  >  2020
Uchwały z roku 2020 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2019 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2018 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2017 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2016 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2015 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2014 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2013 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2012 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2011 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2010 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2009 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2008 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2007 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2006 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2005 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2004 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2003 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE

Uchwała nr 160/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący plany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Starosta Lipnowski


Krzysztof Baranowski


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 160/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

  3. plan wydatków na zadania inwestycyjneWYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na wydatki inwestycyjne.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na opłaty za czynsze.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zapewniając tym samym środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zapewniając tym samym środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 230,00 zł

Plan finansowy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę
4 454,00 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Zmian w planie finansów Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zmniejszając je o kwotę 4 684,00 zł przeznaczając na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmianom w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki niewykorzystane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zwiększenie wynagrodzeń osobowych.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 247,00 zł

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zmniejszając tym samym wydatki na wypłatę wynagrodzeń.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 949,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Lipnie ulega zmniejszeniu o kwotę 258,00 zł w zakresie wynagrodzeń zwiększając wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 1 657,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzeni rocznego.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększając je o kwotę
1 550,00 zł.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszając wydatki na zakup materiałów.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 748,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 369,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmianom w zakresie wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zmniejszeniu o kwotę 369,00 zł
zmniejszając wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 345,00 zł

Plan finansowy w Zespole Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 3 396,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan finansowy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu o kwotę
8 999,00 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan finansowy w Zespole Szkół w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę
258,00 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie finansowym w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie.


1 Zmiany budżetu powiatu na 2020 r. wprowadzono Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 152/2020 z dnia 20.01.2020 r.


Załącznik do Uchwały Nr 160/2020 (305kB) plik

Opublikował: Marta Piątkiewicz (5 lutego 2020, 10:17:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij