Strona główna  >  Uchwały  >  RADY POWIATU W LIPNIE  >  2020
Uchwały z roku 2020 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2019 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2018 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2017 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2016 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2015 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2014 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2013 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2012 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2011 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2010 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2009 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2008 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2007 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2006 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2005 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2004 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2003 RADY POWIATU W LIPNIE

Uchwała nr XIV/117/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 marca 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w  Lipnie na 2020 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. poz. 1815/


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rok:

1. Komisji Budżetu i Finansów- stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Promocji i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego- stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3. Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej- stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami- stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/117/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 marca 2020 r.PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

NA 2020 ROK

I KWARTAŁ

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2019 roku.

2. Opiniowanie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.

3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.

II KWARTAŁ

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok.

2. Opiniowanie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.

3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.

III KWARTAŁ

1. Analiza wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2020 roku.

2. Opiniowanie zmian w budżecie na rok 2020.

3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.

IV KWARTAŁ

1. Opiniowanie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.

2. Analiza wniosków wypracowanych przez stałe Komisje Rady do projektu budżetu na 2021 rok.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

5. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/117/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 marca 2020 r.PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

ORAZ PROMOCJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

NA 2020 ROKI KWARTAŁ

1. Ocena form wsparcia młodzieży w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy- praktyki i staże, rozwój kompetencji kluczowych, profile kształcenia, promocja oferty.

2. Szkolenie „Zintegrowany System Kwalifikacji- nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy”.

3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.II KWARTAŁ

1. Analiza stanu przygotowania szkół Powiatu Lipnowskiego do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 pod kątem lokalowym, kadrowym, organizacyjnym, finansowania- spotkanie z dyrektorami szkół powiatowych.

2. Analiza form i skuteczności wsparcia działalności stowarzyszeń i organizacji, o  których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.III KWARTAŁ

1. Ocena wydarzeń kulturalnych w Powiecie Lipnowskim z uwzględnieniem aktywności mieszkańców w tym obszarze.

2. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.IV KWARTAŁ

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2021 rok.

2. Zaopiniowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

4. Posiedzenia Komisji wynikające z bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/117/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 marca 2020 r.PLAN PRACY KOMISJI OCHRONY ZDROWIA, RODZINY I OPIEKI SPOŁECZNEJ

NA 2020 ROKI KWARTAŁ

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2019 roku.

2. Informacja na temat działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w 2019 roku.

3. Informacja na temat działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2019 roku.

4. Informacja na temat działalności spółki z o.o. “Szpital Lipno” w 2019 roku.

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady z zakresu ochrony zdrowia, rodziny i opieki społecznej.

6. Sprawy różne (według potrzeb).II KWARTAŁ

1. Informacja Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z działalności jednostki w 2019 roku.

2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady z zakresu ochrony, zdrowia, rodziny i opieki społecznej.

4. Sprawy różne (według potrzeb).III KWARTAŁ

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady z zakresu ochrony, zdrowia, rodziny i opieki społecznej.

2. Sprawy różne (według potrzeb).IV KWARTAŁ

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady z zakresu ochrony, zdrowia, rodziny i opieki społecznej.

3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021 rok.

4. Sprawy różne (według potrzeb).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/117/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 marca 2020 r.PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

NA 2020 ROKI KWARTAŁ

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2019 roku.

2. Sprawy różne (według potrzeb).II KWARTAŁ

1. Zaopiniowanie Sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności Inspekcji za 2019 rok.

2. Zaopiniowanie Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za 2019 rok.

3. Informacja ARiMR Biuro Powiatowe w Skępem z realizacji zadań w 2018 roku oraz planowane zadania na 2019 rok.

4. Ocena wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2019 rok.

5. Sprawy różne (według potrzeb).III KWARTAŁ

1. Zaopiniowanie Informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego za 2019 rok.

2. Informacja z realizacji zadań Kujawsko -Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie- Powiatowego Zespołu w Lipnie.

3. Sprawdzenie przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do okresu zimowego 2020/2021.

4. Sprawy różne (według potrzeb).IV KWARTAŁ

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

3. Sprawy różne (według potrzeb).


uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym komisje przedkładają Radzie Powiatu swoje plany pracy. Komisje stałe Rady Powiatu w Lipnie opracowały propozycje planów pracy na 2020 rok. Do wyłącznej kompetencji Rady należy zatwierdzenie planów pracy przedłożonych przez komisje.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Protokół głosowania plik do pobrania (184kB) pdfOpublikował: Marta Piątkiewicz (23 marca 2020, 10:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij