Strona główna  >  Uchwały  >  RADY POWIATU W LIPNIE  >  2020
Uchwały z roku 2020 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2019 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2018 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2017 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2016 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2015 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2014 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2013 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2012 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2011 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2010 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2009 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2008 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2007 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2006 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2005 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2004 RADY POWIATU W LIPNIE  |  Uchwały z roku 2003 RADY POWIATU W LIPNIE

Uchwała nr XIV/121/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 marca 2020


w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm. poz. 278)


uchwala się, co następuje:


§1. W uchwale Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania uchyla się § 14.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) do zadań organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32 cyt. ustawy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała zmieniana w § 1 niniejszej uchwały w § 14 posiada zapis: „Zwiększenie liczby uczniów w szkole i placówce niepublicznej w ciągu roku ponad planowaną liczbę uczniów określoną we wniosku, o którym mowa w § 11 nie ma wpływu na zwiększenie kwoty dotacji”, w związku z czym nie ma możliwości dokonania wypłaty dotacji zgodnie z faktyczną liczbą słuchaczy bądź wychowanków szkoły/placówki niepublicznej jeżeli jest ona większa od planowanej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej interpretuje zapis ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17), która w art. 34 ust. 2 mówi, że „Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz art. 31 ust. 1, są przekazywane na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, będącego w danym miesiącu roku budżetowego odpowiednio dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniem, wychowankiem, uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego odpowiednio w placówce wychowywania przedszkolnego, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe” w ten sposób, że dotacja należy się według faktycznej liczby uczniów/wychowanków, którzy w danym miesiącu uczęszczają do danej szkoły bądź placówki. Stanowisko to podzielają również sądy orzekające w sprawach o zapłatę należnej niepublicznej szkole dotacji stwierdzając, że podstawą wyliczenia dotacji powinna być jedynie rzeczywista liczba uczniów uczęszczających do danej szkoły.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdfOpublikował: Marta Piątkiewicz (23 marca 2020, 10:28:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 17

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij