Uchwała nr XVI/142/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 15 maja 2020w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426; ze zm. poz. 568) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm. poz. 1815, poz. 1571) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/142/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 15 maja 2020


w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426; ze zm. poz. 568) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm. poz. 1815, poz. 1571) uchwala się, co następuje:


§1. Załącznik do Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja” z siedzibą: ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno oraz Polski Związek Niewidomych Koło w Lipnie z siedzibą : ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno złożyli oświadczenia, iż w roku 2020 rezygnują z przyznań dofinansowań na zadania wskazane w złożonych wnioskach z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, a także zostały złożone przez osoby niepełnosprawne rezygnacje z przyznanego im dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

W/w środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie do zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.


Załącznik do Uchwały XVI/142/2020 (12kB) zip


Protokół głosowania Plik do pobrania (43kB) word


metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 maja 2020, 09:51:07)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (25 maja 2020, 14:00:08)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 330