Uchwała nr XVI/143/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 15 maja 2020w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1408/1, 1410/9 położonych przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511; ze zm. poz.1815, poz. 1571) oraz art. 13 ust. 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65, ze zm. poz. 284), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/143/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 15 maja 2020


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1408/1, 1410/9 położonych przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511; ze zm. poz.1815, poz. 1571) oraz art. 13 ust. 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65, ze zm. poz. 284), uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1408/1, 1410/9 położonych przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzone są księgi wieczyste nr WL1L/00043186/6 oraz WL1L/00025817/7.

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie


Nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 1408/1, 1410/9 położone przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, dla których Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgi wieczyste WL1L/00043186/6 oraz WL1L/00025817/7 stanowią własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 26.02.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie udzielenia zgody na budowę linii kablowej nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania w energię elektryczną kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Lipno przy ul. Ekologicznej.

Wyrażenie zgody inwestorowi na ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach umożliwi wykonanie prac związanych z podłączeniem do sieci elektroenergetycznych wybudowanych budynków mieszkalnych posadowionych na nieruchomości położonej przy ul. Ekologicznej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.


Protokół głosowania Plik do pobrania (43kB) word  


metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 maja 2020, 09:52:29)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (25 maja 2020, 13:59:25)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 350