Uchwała nr XVII/152/2020Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 czerwca 2020w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufaniaNa podstawie art. 30 a ust. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920)

Uchwała nr XVII/152/2020
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania

Na podstawie art. 30 a ust. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920)


Uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Po zakończeniu debaty nad „Raportem o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok” udziela się Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  
UZASADNIENIE Zgodnie z art. 30 a ust. 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Lipnowskiego. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2019,                      w szczególności realizację w 2019 roku przyjętych polityk, programów i strategii, a także wykonania uchwał Rady Powiatu.
Po zakończeniu wymaganej debaty nad raportem o stanie powiatu Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 12:06:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204