Uchwała nr 192/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 21 kwietnia 2020w sprawie : przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do realizacji tego programu oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oświadczeń woli w zakresie realizacji tego programuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 1, art. 33, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 35a ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 ze zm.poz. 568) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 192/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 21 kwietnia 2020


w sprawie : przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do realizacji tego programu oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oświadczeń woli w zakresie realizacji tego programu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 1, art. 33, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 35a ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 ze zm.poz. 568) uchwala się, co następuje:


 
§ 1
. Powiat Lipnowski przystępuje do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej: „Programem”.
 
§ 2. Do realizacji Programu wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.
 
§ 3. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oświadczeń woli, w zakresie realizacji Programu. Treść upoważnienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 14:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395