Uchwała nr 193/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 21 kwietnia 2020w sprawieudzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu –Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) uchwala, co następuje

Uchwała nr 193/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 21 kwietnia 2020


w sprawieudzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu –Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) uchwala, co następuje


§ 1. Udzielić pisemnego upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu –Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Lipnowskiego”. 
 
§ 2. Szczegółowy zakres czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,                        a zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego określi udzielone upoważnienie.
 
§ 3.
Do wystawienia upoważnienia uprawnieni są Starosta i Członek Zarządu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 14:48:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466