Uchwała nr 198/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 maja 2020w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu za 2019 rokNa podstawie art.30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r.poz.511 zm.: poz. 1571, poz. 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 198/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 maja 2020


w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu za 2019 rok

Na podstawie art.30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r.poz.511 zm.: poz. 1571, poz. 1815) uchwala się, co następuje:


§ 1

1 Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Raport o stanie powiatu za 2019r. przedstawia się Radzie Powiatu w Lipnie.
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 15:00:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429