Uchwała nr 200/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 25 maja 2020w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,zm.: poz.1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 zm.: poz. 1571 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 200/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 25 maja 2020


w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,zm.: poz.1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 zm.: poz. 1571 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:


§ 1. Odwołuje się Panią Ewę Juszczyk ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 3, 87-600 Lipno, z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 15:02:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488