Uchwała nr 201/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 25 maja 2020w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku zmienionej uchwałą Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2019roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5497, zm.: poz. 6291) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 201/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 25 maja 2020


w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku zmienionej uchwałą Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2019roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5497, zm.: poz. 6291) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski w wysokości:
1.      Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie - 20 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego
2.      Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie - 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego
3.      p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem - 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego
4.      Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą - 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego
5.      Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie - 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego
6.      Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie - 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego
7.      Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie - 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego
 
§ 2
. Dodatek przyznaje się na okres od 1 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.
 
§ 3
. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 15:04:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468