Uchwała nr 202/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 25 maja 2020w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 202/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 25 maja 2020


w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:


§ 1. Odwołuje się Panią Katarzynę Piątkowską ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z siedzibą przy ul. Szkolnej 5,
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 15:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485