Uchwała nr 207/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 czerwca 2020w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.Na podstawie art. 63 ust.1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 1 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1634) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 207/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 czerwca 2020


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Na podstawie art. 63 ust.1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 1 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1634) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 5.
 
§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Lipnowskiego, stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie (przy ul. Sierakowskiego 10 B).
 
§ 3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.
 
§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 15:09:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 568