Uchwała nr 208/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 czerwca 2020w sprawie zmiany stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie Na podstawie § 5 ust. 1, 2, 3 i 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku zmienionej uchwałą Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2019roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5497, zm.: poz. 6291) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 208/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 czerwca 2020


w sprawie zmiany stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie

Na podstawie § 5 ust. 1, 2, 3 i 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku zmienionej uchwałą Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2019roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5497, zm.: poz. 6291) uchwala się, co następuje:


§ 1. Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmienia się stawkę dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie ustaloną uchwałą nr 28/2019 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia
1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.
 
§ 2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości: 1400 zł miesięcznie do końca okresu powierzenia stanowiska dyrektora.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 15:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 490