Uchwała nr 209/2020Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 25 czerwca 2020w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Klaudii Kołata-Kucharskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 209/2020
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Klaudii Kołata-Kucharskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje:


§ 1
1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Klaudii Kołata-Kucharskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie.
2. Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu na wniosek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
§ 2. W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą:

1. Edyta Zielińska          – przedstawiciel organu prowadzącego jako jej Przewodniczący
2. Anna Drogowska       – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
3. Ilona Gronkowska     – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie
4. Piotr Janiszewski       – ekspert
5. Robert Stranc             – ekspert
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2020, 15:13:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564