Uchwała nr XIX/165/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 2 września 2020w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z upływem kadencji Komisji.Na podstawie art. 38 a ust.5 pkt 2 w związku z art. 38a ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/165/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 2 września 2020


w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z upływem kadencji Komisji.

Na podstawie art. 38 a ust.5 pkt 2 w związku z art. 38a ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920), uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyznacza się dwóch radnych Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w osobach:

  1. Smużewskiej Anny,

  2. Agacińskiego Zbigniewa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Lipnowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 38a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym – (Dz. U. z 2020 poz. 920) kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku trwa trzy lata. W związku z powyższym należy wybrać dwóch radnych na kolejną kadencję trwania Komisji.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:02:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43