Uchwała nr XXIV/210/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 12 marca 2021w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat LipnowskiNa podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIV/210/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 marca 2021


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) uchwala się co następuje:


§1. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


Uzasadnienie

W związku z uwagami nadzoru prawnego Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dotyczącymi niektórych zapisów uchwały, w celu zachowania prawidłowości i sprawności procesu legislacyjnego, zasadnym jest uchylić Uchwałę Nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski.

Protokół głosowania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (22 marca 2021, 11:27:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159