Uchwała nr XXVI/221/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 31 maja 2021w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufaniaNa podstawie art. 30 a ust. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/221/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 31 maja 2021


w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania

Na podstawie art. 30 a ust. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zakończeniu debaty nad „Raportem o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2020 rok” udziela się Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 a ust. 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Lipnowskiego. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2020, w szczególności realizację w 2020 roku przyjętych polityk, programów i strategii, a także wykonania uchwał Rady Powiatu.

Po zakończeniu wymaganej debaty nad raportem o stanie powiatu Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu.


metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (8 czerwca 2021, 12:53:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81