Uchwała nr XXXVI/309/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 8 kwietnia 2022w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXII/271/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679), art 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50 a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm. z 2021 poz. 2445) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 poz. 8), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/309/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 kwietnia 2022


w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXII/271/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679), art 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50 a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm. z 2021 poz. 2445) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 poz. 8), uchwala się co następuje:


§1. W Uchwale Nr XXXII/271/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku.

§4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.    Uzasadnienie


Niniejsza Uchwała zmienia w Uchwale Nr XXXII/271/2021 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2021 roku ustalone ceny i opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego.

W związku z gwałtownym wzrostem cen paliwa oraz ze względu na wzrost ogólnych kosztów funkcjonowania jednostki, realizującej zadania o charakterze użyteczności publicznej, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.Załącznik nr 1 (15kB) plik

Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (28 kwietnia 2022, 08:45:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79