Uchwała nr XXXVI/310/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 8 kwietnia 2022w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Lipnowskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Lipnowski do realizacji zadania Powiatu Sierpeckiego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia, tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz.1, 66) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/310/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 kwietnia 2022


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Lipnowskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Lipnowski do realizacji zadania Powiatu Sierpeckiego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia, tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz.1, 66) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Lipnowskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Lipnowski do realizacji zadania Powiatu Sierpeckiego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia, tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi stanowi zadanie własne powiatu. W celu wykonania nałożonego zadnia, jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać porozumienia, w sprawie powierzenia im prowadzenia zadania publicznego.

W związku z tym, że Powiat Sierpecki zwrócił się do Powiatu Lipnowskiego z wnioskiem o przejęcie do wykonania zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia, tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (28 kwietnia 2022, 08:47:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109