Uchwała nr XXXVIII/320/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 1 czerwca 2022w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufaniaNa podstawie art. 30 a ust. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/320/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 1 czerwca 2022


w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania

Na podstawie art. 30 a ust. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zakończeniu debaty nad „Raportem o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2021 rok” udziela się Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 a ust. 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 583), Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Lipnowskiego. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2021, w szczególności realizację w 2021 roku przyjętych polityk, programów i strategii, a także wykonania uchwał Rady Powiatu.

Po zakończeniu wymaganej debaty nad raportem o stanie powiatu Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu.Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 czerwca 2022, 13:01:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96