Uchwała nr XXXIX/332/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 28 czerwca 2022w sprawie : y Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2020r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w SkępemNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/332/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie : y Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2020r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 ) uchwala się, co następuje:


§1. Załącznik do Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2020r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem, o którym mowa w § 1 ust. 2, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

Uchwalenie Statutu Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem w brzmieniu nadanym załącznikiem do przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dostosowania tego dokumentu do obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto Dom został zgłoszony do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego jako miejsce zakwaterowania dla 10 obywateli Ukrainy. Wojewoda Kujawsko – Pomorski w dniu 30 maja 2022r. wydał Decyzję NR 156/2022 polecającą Staroście Lipnowskiemu zapewnienie m. in. zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (21 lipca 2022, 08:34:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177