Uchwała nr XL/349/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta LipnaNa podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm; poz. 815) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/349/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm; poz. 815) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00043186/6.

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna oznaczona jako działka nr 1408/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00026213/0, stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 26 maja 2022 r do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie udostępnienia przedmiotowej nieruchomości w celu wybudowania linii kablowej średniego napięcia, która zwiększy bezpieczeństwo oraz poprawi niezawodność zasilania odbiorców w energię elektryczną.

Ustanowienie służebności przesyłu zapewni nieprzerwane dostawy energii elektrycznej odbiorcom, jak również zagwarantuje prawidłowe działanie, konserwację, naprawę i eksploatowanie urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.


Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:10:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80