Uchwała nr XL/353/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Ks. Mariuszowi BudkiewiczowiNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/353/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Ks. Mariuszowi Budkiewiczowi

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Ks. Mariuszowi Budkiewiczowi.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Ks. Mariusz Budkiewicz urodził się w Mąkoszynie na Kujawach. W 1998 roku został przyjęty do wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Studia wyższe ukończył w 2004 r. z tytułem magistra Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 2004 r. z rąk ks. biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Umiłowanie ziemi ojczystej, wierność wierze religijnej i tradycji były stałymi elementami wychowania ks. Budkiewicza. Badając historię małych ojczyzn, zawsze starał się obiektywnie patrzeć na wszystko wokół. Stąd też dodatkową formą pracy, absorbującą większość wolnego czasu ks. Mariusza, jest pisanie monografii Małych Ojczyzn. Jest autorem wielu publikacji w tym obszarze, m.in. „Kościół WNMP w Lipnie” (2013, współautor S. Grzywiński), „Proboszczowie i administratorzy parafii WNMP w Lipnie” (2014, współautor S. Grzywiński), „Miejsca historyczne, zabytkowe, refleksji, wspomnień i zadumy w Lipnie” (2015, współautorzy I. Grubecka, D. Kostecka), „Materiały źródłowe do dziejów Lipna” (2015, współautorzy I. Grubecka, D. Kostecka), „Lipno- małe miasto wielkich ludzi” (2016, współautorzy I. Grubecka, D. Kostecka), „Ludwik Wicher. Nauczyciel, dyrektor, publicysta, więzień Dachau” (2019, współautorzy I. Grubecka, D. Kostecka).

W celu odsłaniania i badania dziejów Lipna, 20 listopada 2011 r. rozpoczął w lipnowskiej parafii wydawanie tygodnika „Antoni”, który uwzględniał także aktualne sprawy parafialnej wspólnoty i Ziemi Dobrzyńskiej.

Ks. Mariusz Budkiewicz odszukał Akty lokacyjne Miasta Lipna z 1349 r. i 1422 r. i postarał się o ich przetłumaczenie z łaciny. W 2014 roku podczas uroczystości związanych z 665- leciem lokacji Miasta Lipno, ks. Mariusz Budkiewicz otrzymał statuetkę- symbol dla osób integrujących lokalną wspólnotę i będących swoistymi ambasadorami stolicy powiatu lipnowskiego i Ziemi Dobrzyńskiej.

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Ks. Mariuszowi Budkiewiczowi jest uzasadnione.Wykaz imienny (15kB) wordmetryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:23:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94