Uchwała nr XL/358/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Dorocie Kosteckiej Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/358/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Dorocie Kosteckiej

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Dorocie Kosteckiej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pani Dorota Kostecka urodziła się w Lipnie, rodzinnie związana jest m.in. z Jastrzębiem i Maliszewem. Z zawodu jest pracownikiem socjalnym, a z zamiłowania regionalistką badającą lokalną historię. Ukończyła studia pedagogiczne i podyplomowe w zakresie pracy socjalnej oraz ochrony i zarządzania kolekcją muzealną.

Pani Dorota Kostecka, interesując się historią regionu, zgromadziła wiele materiałów na temat Ziemi Dobrzyńskiej, publikując je w Gazecie Lipnowskiej. W Regiopedii umieściła najwięcej haseł dotyczących swojej małej ojczyzny, zajmując I miejsce. W konkursie „Polska wieś- dziedzictwo i przyszłość” za napisanie monografii polskiej wsi, publikacja Doroty Kosteckiej „Maliszewo dawniej i dziś” zdobyła nagrodę główną. Była współredaktorem Tygodnika Parafialnego Antoni, opracowała biogramy weteranów powstań oraz ziemian Ziemi Dobrzyńskiej. Jej artykuł „Pułkownik Łukasz Przybylski- weteran trzech powstań” wydrukowano w Nowym Jorku w czasopiśmie „Weteran”. Jako pierwsza szczegółowo opracowała życiorysy wszystkich włodarzy Lipna i powiatu lipnowskiego z okresu międzywojennego.

Z jej inicjatywy Miejskie Centrum Kultury w Lipnie posiada stroje regionalne Ziemi Dobrzyńskiej. W 2014 roku opracowała treść tablic informacyjnych przypominających historię Lipna. Szczegółowo spisała 70-letnie dzieje LZS Jastrzębie. Jest współautorką wielu publikacji, m.in. „Miejsca historyczne, zabytkowe, refleksji, wspomnień i zadumy w Lipnie”, „Radomice wczoraj i dziś”, „Materiały źródłowe do dziejów Lipna”, „Ludwik Wicher. Nauczyciel, dyrektor, publicysta, więzień Dachau”. Od 2007 r. przez 4 lata wchodziła w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Lipnowskim. W 2018 roku zebrała prace lokalnych artystów i przyczyniła się do wydania Kalendarza 2019- „Lipno oczami lokalnych artystów”. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii KULTURA. Nagroda została przyznana za tłumaczenie i publikację ,,Księgi pamięci Lipna, Skępego, Lubicza, Kikoła i okolic”. Towarzystwo przez wiele lat podejmowało działania mające na celu przetłumaczenie na język polski i wydanie księgi pt. "Izkor Lipno – księga pamięci gminy żydowskiej w Lipnie". To dzieło oryginalnie opublikowane zostało w 1988 roku w Tel Awiwie w języku jidysz i hebrajskim przez byłych mieszkańców Lipna i okolic. Organizacja nie tylko przetłumaczyła i opublikowała książkę, ale odnalazła potomków rodzin żydowskich z terenów lipnowskich i zorganizowała spotkanie z ich udziałem w Lipnie.

Pani Kostecka zawsze służy pomocą innym w opracowaniu materiałów archiwalnych i publikacji, wspiera młodzież w przygotowaniu scenariuszy lokalnych wydarzeń i uroczystości.

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Dorocie Kosteckiej jest uzasadnione.


Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:32:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102