Uchwała nr XL/359/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Michałowi Lewandowskiemu Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/359/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Michałowi Lewandowskiemu

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Michałowi Lewandowskiemu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pan Michał Lewandowski urodził się w Lipnie. Od 1994 roku pracuje jako operator w Telewizji Kablowej, wchodzącej w struktury Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.

Pan M. Lewandowski od lat jest pasjonatem lokalnej historii. Mając w swoich zbiorach wiele unikatowych fotografii Lipna i okolic, stworzył na facebooku grupę „Stare zdjęcia Lipna i okolic”, która liczy teraz ponad 7 tys. członków z Polski i zagranicy. Największym sukcesem grupy był zakup albumu niemieckiego żołnierza, który fotografował Lipno i okolice przez pierwsze lata II wojny światowej. Pierwsza wystawa zdjęć Michała Lewandowskiego odbyła się 15 maja 2015 r., na której zaprezentowano niezwykłe, archiwalne fotografie Lipna. Drugą wystawę z fotografiami starego Lipna na wielkoformatowych planszach, zaprezentował w listopadzie 2018 r. Wystawa nosiła tytuł „Lipno u progu niepodległości”, a znajdowały się na niej fotografie Lipna z okresu 1918 r.

Michał Lewandowski od 2019 r. jest wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, a od 2016 r. projektuje okładki do Gazety Lipnowskiej.

Michał Lewandowski jest także współautorem projektu okładki jednej z ostatnio wydanych książek przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej (TMZD) w Lipnie pt. „ Ludwik Wicher. Nauczyciel, dyrektor, publicysta, więzień Dachau”. W 2019 r. na 670 urodziny miasta Lipna opracował i przygotował 3 rodzaje pocztówek z wizerunkami Lipna, których wydawcą było TMZD w Lipnie. Przyczynił się do powstania filmu promującego Miasto Lipno. W 2017 roku nagrał i zmontował filmy: „100 lat Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie”, „70 lat LZS Jastrzębie” i „Jubileusz 150- lecia Szkoły w Chrostkowie”. Za działalność na rzecz odkrywania historii Lipna i okolic, Michał Lewandowski został nominowany w plebiscycie Gazety Pomorskiej do tytułu osobowość roku w kategorii kultura.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii KULTURA. Nagroda została przyznana za tłumaczenie i publikację ,,Księgi pamięci Lipna, Skępego, Lubicza, Kikoła i okolic”. Towarzystwo przez wiele lat podejmowało działania mające na celu przetłumaczenie na język polski i wydanie księgi pt. "Izkor Lipno – księga pamięci gminy żydowskiej w Lipnie". To dzieło oryginalnie opublikowane zostało w 1988 roku w Tel Awiwie w języku jidysz i hebrajskim przez byłych mieszkańców Lipna i okolic. Organizacja nie tylko przetłumaczyła i opublikowała książkę, ale odnalazła potomków rodzin żydowskich z terenów lipnowskich i zorganizowała spotkanie z ich udziałem w Lipnie.

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Michałowi Lewandowskiemu jest uzasadnione.


Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:34:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124