Uchwała nr XL/361/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Marioli RybceNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/361/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Marioli Rybce

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Marioli Rybce.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Pani Mariola Rybka posiada tytuł naukowy doktora nauk o zdrowiu. Jest specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w zakresie pielęgniarstwa spółki Szpital Lipno. Jest autorem wielu publikacji z zakresu opieki pielęgniarskiej, m.in. opieki geriatrycznej i długoterminowej. Należy do kadry dydaktycznej Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Od 2005 r. jest Kierownikiem Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w lipnowskim szpitalu.

Pani M. Rybka to wybitna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa, opieki długoterminowej oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, co zostało dostrzeżone przez organy krajowe, wojewódzkie oraz naukowe, które powierzyło jej wiele ważnych funkcji m.in. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Pani M. Rybka aktywnie współpracuje z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, z podmiotami leczniczymi, lekarzami rodzinnymi na rzecz kompleksowej, profesjonalnej sieci wsparcia dla osób starszych, przewlekle chorych. Pozyskuje również środki z Unii Europejskiej na modernizację Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.

Należy podkreślić, że jej liczne zasługi i zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz osób starszych, schorowanych zostało dostrzeżone przez mieszkańców, którzy dwukrotnie występowali z wnioskiem o uhonorowanie jej osoby tytułem „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, podkreślając jej skromność, oddanie na rzecz osób starszych, działanie z potrzeby serca, a nie z obowiązku, wielką wrażliwość na ból i cierpienie innych.

Wobec powyższego uzasadnione jest przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Marioli Rybce.


Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:37:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126