Uchwała nr XII/79/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 grudnia 2003w sprawie: wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków płacy radnemu Panu Józefowi Szmelterowi.Na podstawie art.22 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz.1568 /

Uchwała nr XII/79/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie: wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków płacy radnemu Panu Józefowi Szmelterowi.

Na podstawie art.22 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz.1568 /


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:

   § 1.   Wyraża zgodę na wypowiedzenie warunków płacy Panu Józefowi Szmelterowi zam. w Kikole zatrudnionemu w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim.

   § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie

   § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (17 lutego 2004, 09:22:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2938