Protokół Nr 35/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 października 2019r.

Protokół Nr 35/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 8 października 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu w Lipnie

4. Wiesław Kempiński- Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie

5. Joanna Kołaczyńska- główna Księgowa w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego w Lipnie

6. Paweł Marciniak- Informatyk w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 2 października 2019r.

Przewodniczący Zarządu – podkreślił, iż Zarząd został zwołany w trybie pilnym w kwestii transportu Wskazał, iż powiat lipnowski zawarł umowę na udzielenie przez Wojewodę ze środków Funduszu dopłaty do realizacji zadań własnych organizatora dotyczącą zapewniania funkcjonowania publicznego transportu na nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych, wskazanych z uchwale Rady Powiatu w Lipnie tj. 1/Rachcin- Parcele- Stare Rybitwy- Bobrowniki- Lipno, 2/ Lipno- Tłuchowo- Dobrzyń n/W- Lipno, 3/ Kikół- Dąbrówka- Sumin- Trzebiegoszcz- Lipno, 4/ Dobrzyń n/W- Krępa- Lipno. Wskazał, że ta dopłata koliduje z dopłatą do biletów objętych ustawowymi ulgami, która wypłacana jest z Urzędu Marszałkowskiego. Zaznaczył, że w dniu wczorajszym poprosił Powiatowy Zakład Transportu Publicznego o wyliczenie kwot dopłat i okazało się, że korzystniejsze dla Zakładu są dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego, które wyniosą za okres 3 miesięcy 42 tys. zł, zaś z Urzędu Wojewódzkiego za ten sam okres czasu tylko 21 tys. zł.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że jego zdaniem nie są to tożsame dotacje.

W. Kempiński- Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie- powiedział, że za wrzesień Powiatowy Zakład Transportu Publicznego sprzedał pond 900 biletów miesięcznych, od których otrzymuje dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego. Nadmienił, że są to ulgi ustawowe. Zaznaczył, że sytuacja finansowa Zakładu w związku ze sprzedażą tak dużej liczby biletów jest dobra. Podkreślił, że jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozwiązanie umowy z Urzędem Wojewódzkim.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że powiat nie może działać na niekorzyść Zakładu, dlatego proponuje rozwiązać umowę z Urzędem Wojewódzkim w związku z istniejącymi niejasnościami interpelacyjnymi. Zaznaczył, że Powiat Lipnowski nie otrzymał jeszcze dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych ani nie występował z wnioskiem o płatność. W związku z powyższym Powiat nie posiada zobowiązań do zwrotu w postaci udzielonych dotacji od Wojewody. Dodał, że społeczeństwo oczekuje od władz powiatowych, by w autobusach Zakładu funkcjonowały bilety o ulgach ustawowych.

M. Kulig- Wicestarosta – przychyliła się do wniosku Dyrektora Zakładu i Przewodniczącego Zarządu o rozwiązanie umowy z Urzędem Wojewódzkim.

J. Kowalski- powiedział, że to może być problem także innych samorządów, które chciały skorzystać z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wskazał, że trzeba wybrać rozwiązanie najkorzystniejsze dla Zakładu Transportu.

Przewodniczący Zarządu- zobowiązał Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie do wyjaśnienia i uregulowania zasad funkcjonowania Zakładu.. Dodał, by w tę sprawę został włączony również Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego. Dodał, by równocześnie wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury o interpelację przepisów w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zwrócić się o rozwiązanie umowy Nr 1/2019/FRPA/P-1/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. dotyczącej dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem a Powiatem Lipnowskim, motywując to niejasność w interpretacji przepisów prawa Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, iż wpłynęło pismo do Gminy Wielgie dot. nieodpłatnego udostępnienia Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi na zebranie wiejskie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi na zabranie wiejskie mieszkańców dniu 16 października 2019r.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 9,00 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 8 października 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Justyna Śliwińska (8 października 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 stycznia 2020, 09:13:11)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij