Protokół Nr 36/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019r.

Protokół Nr 36/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 10 października 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:50 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 października 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XI sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- autopoprawkek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej

2. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Kataru, i Gospodarki Nieruchomości dot. wyrażenia zgody na złożenie do Sądu Rejonowego w Lipnie wniosków dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi powiatowe położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/W przy ul. Królowej Jadwigi.

3. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XI sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- autopoprawkek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.. Wskazał, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 10 492,00 zł i zamkną się kwotą 73 280 742,18 zł. Zaznaczył, że zmian po stronie dochodów dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.. 90008- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, rozdz. 90095- pozostała działalność.

Zaznaczył, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 10 492,00 zł i zamkną się kwotą 73 159 436,32 zł. Wskazał, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- lokalny transport zbiorowy, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80115- technika, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 9008- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, rozdz. 9019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , rozdz. 90095- pozostała działalność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r. i skierował je na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że zgodnie z ustawą o bibliotekach powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zaznaczył, że zadania powiatowej bibliteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia biblioteka gminna, mająca siedzibę na terenie powiatu i tak się dzieje w przypadku powiatu lipnowskiego, gdzie te zadania wykonuje biblioteka publiczna położona na terenie Miasta Lipna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej i skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie./ projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


2. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Kataru, i Gospodarki Nieruchomości dot. wyrażenia zgody na złożenie do Sądu Rejonowego w Lipnie wniosków dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi powiatowe położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/W przy ul. Królowej Jadwigi.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków wyraził zgodę na złożenie do Sądu Rejonowego w Lipnie wniosków dot. regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi powiatowe położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/W przy ul. Królowej Jadwigi.


3. Sprawy rożne.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 10 października 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Justyna Śliwińska (10 października 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 stycznia 2020, 09:14:34)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij