Protokół Nr 53/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2020r.

Protokół Nr 53/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 31 marca 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu.

Nadto udział wzięli:

1. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- powiedział, że w dniu dzisiejszym odbyła się aukcja na zbycie samochodu służbowego marki Skoda Super, która zakończyła się wynikiem negatywnym. Dodał, że miał kilka telefonów osób zainteresowanych, które mówiły, że cena jest zbyt duża i że przystąpili by do zakupu, gdyba cena była niższa. Dodał, że w związku z powyższym należy zastanowić się co z tym tematem.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że obecnie czasy są trudne i nie wiadomo jeszcze jak rozwinie się sytuacja z epidemią , dlatego proponuje obniżyć cenę do kwoty 35 000 zł., skoro są osoby zainteresowane kupnem, gdyż z czasem samochód będzie tracił na swojej wartości.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- powiedział, że z uwagi na sytuację przetarg obędzie się w formie nieograniczonego przetargu ofertowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na obniżenie ceny zbycia samochodu marki Skoda Superb II do kwoty 35 tys zł. i ponownym ogłoszeniu o przetargu ofertowym nieograniczonym na zbycie tego samochodu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, ze firma EL- TECH, która wykonuje prace polegające na budowie budynku usługowo- biurowo – oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie zwróciła się o wcześniejszą wypłatę należności z faktury FV 8/2020, by mieć środki na bieżące funkcjonowanie w tym trudnym czasie. Dodał, że firma dobrze wykonuje swoje zadania, dlatego też proponuje wyrazić zgodę na wcześniejszą wypłatę tej należności, skoro środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę wcześniejszą wypłatę należności z faktury 8/2020.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 31 marca 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (31 marca 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 10:04:57)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95