Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia: przebudowa linii napowietrznej SN, budowa linii kablowych SN i nN, Lipno ul. Dobrzyńska, Kłokocka, Łowicka

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia: przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowych SN-15kV i nN oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, na terenie działek nr 1734/18, 1734/17, 1738, 1734/8, 1734/12, 1734/13, 1734/15, 1734/16, 1734/7, 1734/6, 1734/5, 1734/4, 1734/3, 1734/11, 3104/69, 3104/68, 3104/67, 3104/66, 3104/65, 3104/64, 3104/63, 3104/56, 3104/59, 3104/61, 3104/78, 3104/80, 3104/82, 3104/55, 3104/84, 3104/86, 3104/88, 3104/90, 3104/92, 3104/91, 3104/89, 3104/87, 3104/85, 3104/83, 3104/81, 3104/79, 3104/53, 3104/77, 3104/60, 3104/58, 3104/54 - obręb ewidencyjny nr 9, miasto Lipno. 
obwieszczenie (826kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Wydziału Środowiska i Architektury (18 listopada 2022)
Opublikował: Ilona Pniewska (18 listopada 2022, 10:49:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54