Zadania i kontakt
Anna Ziemińska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Lipnie


Kontakt:
Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Plac 11 Listopada 9

87 - 600 Lipno

tel. 533 616 672
e-mail: rzecznik@lipnowski.powiat.pl

Wnioski do pobrania są dostępne w zakładce: Wnioski do pobrania

Polecamy również stronę poświęconą nowym prawom (obowiązujących od dnia 25.12.2014 roku) wynikających z Ustawy o prawach konsumenta oraz z Kodeksu cywilnego: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
Kompetencje powiatowego rzecznika konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lipnie udziela porad prawnych wyłącznie z zakresu spraw konsumenckich (właściwość rzeczowa) osobom zamieszkującym obszar Powiatu Lipnowskiego (właściwość miejscowa).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lipnie wykonuje zadania z zakresu ochrony praw konsumenta. Rzecznik udziela pomocy jedynie konsumentom. Zgodnie z przepisem art. 221 ustawy Kodeks cywilny za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Rzecznik jest instytucją o charakterze doradczo-interwencyjno-procesowym. Rzecznik udziela pomocy prawnej konsumentom w szczególności w zakresie informacji, interpretacji przepisów, wyjaśnień przepisów prawnych oraz podejmuje interwencje u przedsiębiorcy w konkretnych sprawach.

 

 

Lipno, dnia 15.05.2008 roku

Rz. 6343-9/08


INFORMACJA


W dniu 29 kwietnia 2008 roku pomiędzy Rzecznikiem Ubezpieczonych a Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Lipnie zostało zawarte POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY w zakresie ochrony interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia , członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych na terenie powiatu lipnowskiego.

W ramach zawartego porozumienia Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lipnie udostępnia konsumentom informacje odnośnie możliwości uzyskania telefonicznej porady prawnej oraz wniesienia skargi na działania podmiotów rynkowych z obszaru ubezpieczeń gospodarczych i zabezpieczenia emerytalnego do Rzecznika Ubezpieczonych, jak również informacje odnośnie możliwości skorzystania z polubownego rozwiązania zaistniałego sporu z podmiotem rynkowym przez Sąd Polubowny działający przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

Jednocześnie w związku z podpisaniem w/w POROZUMIENIA pojawiła się możliwość składania skarg do Rzecznika Ubezpieczonych na działalność zakładu ubezpieczeń lub funduszu emerytalnego oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu pracowniczych programów emerytalnych za pośrednictwem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie.

Podobnie za pośrednictwem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie możliwym będzie składanie wniosku do Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.
 

metryczka


Wytworzył: Jaromir Piotrkiewicz (26 lipca 2003)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (26 lipca 2003, 16:31:44)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (1 sierpnia 2019, 09:56:38)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23148