Nasza Jednostka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie podobnie jak inne

placówki oświatowe tego rodzaju w Polsce, działa w oparciu o

nastepujące podstawy prawne:

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.Nr 95 poz.425 z póżniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej Dz. U. Nr 223, poz. 1869).

metryczka


Wytworzył: Impert Mirosława (30 czerwca 2003)
Opublikował: Mirosława Impert (30 czerwca 2003, 11:49:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7079