rejestry i ewidencje

rejestry i ewidencje

ewidencje

  Wykaz ewidencji prowadzonych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000r. (Dz.U. Nr 32 poz. 393) WYKAZ DRÓG – wg załącznika Nr 3 w/w [...]

Wykaz teczek

  Wykaz symboliki teczek spraw prowadzonych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie: ZDP-11/401     - ewidencja dróg ZDP-11/409     - oznakowanie dróg ZDP-11/420     - [...]

metryczka