Wydział Finansowy - numery kont bankowych - tytuł opłaty

Numery rachunków bankowych

Wszystkie niżej wymienione konta, są kontami obsługiwanymi przez
Bank Spółdzielczy w Lipnie
z główną siedzibą przy ulicy Włocławskiej 10b, 87-600 Lipno

Rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lipnie:
50 9542 0008 2012 0021 0513 0001


Na ww. konto należy uiszczać opłaty tytułem:

wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdów, wydanie karty wędkarskiej, wydanie karty parkingowej, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcia pasa drogowego, udzielanie informacji publicznej, wydanie map, wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, aktualizacja map, podział działek, uzgodnienia usytuowania przyłączy, opisu i map.


Rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa:
12 9542 0008 2012 0021 0513 0006


Na ww. konto należy uiszczać opłaty tytułem:
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa (opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości i płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca); opłata za czynsz dzierżawy lub najmu gruntów bądź innych nieruchomości Skarbu Państwa; wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa; opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności; inne dochody z mienia Skarbu Państwa.

Rachunek sum depozytowych:
39 9542 0008 2012 0021 0513 0005


Na ww. konto należy uiszczać opłaty tytułem:
depozyty, wadia, czynsz dzierżawny z tytułu obwodów łowieckich.


Rachunek bankowy opłat skarbowych 
dokonywanych w związku z czynnościami Wydziału Architektury i Budownictwa

KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 
ODZIAŁ W KIKOLE 
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

Na ww. konto należy uiszczać opłaty skarbowe  tytułem:

pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania, przeniesienia decyzji o pozwolenia na budowę i rozbudowę obiektów budowlanych, zaświadczenia o samodzielności lokalu, zaświadczenia o powierzchni użytkowej lokalu, zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia wykonania  robót budowlanych, rozbiórki, zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego, opłata za pełnomocnictwo.

metryczka


Wytworzył: Joanna Cieszyńska (30 czerwca 2003)
Opublikował: Joanna Cieszyńska (30 czerwca 2003, 15:18:01)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (24 lipca 2017, 08:36:47)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15192