Kompetencje Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należy realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i aktów wewnętrznych Starostwa oraz nadzór nad ich realizacją, w szczególności w zakresie:
1) spraw obywatelskich:

a) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną mieszkańcom powiatu,

b) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

c) organizowanie systemu kierowania obronnością,

d) sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu,

e) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy,

f) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,

g) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

h) organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość, a także ofiarami wojny oraz okresu powojennego,

i) organizowanie akcji kuriersko – posłańczej,

j) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,

k) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,

l) wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

m) realizowanie zadań starosty związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, wynikających z przepisów prawa.

2) zarządzania kryzysowego - prowadzenie spraw związanych z wykonaniem zadań starosty wynikających z przepisów prawa o zarządzaniu kryzysowym, w szczególności:

a) monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń występujących na
terenie Powiatu Lipnowskiego,

b) realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie planowania cywilnego,

c) przeprowadzania szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

d) sporządzanie, wdrażanie i realizacja zapisów wszelkich aktów prawnych związanych z zarządzaniem kryzysowym,

e) wykonywanie wszelkich przedsięwzięć wynikających z aktów prawnych związanych z zarządzeniem kryzysowym,

f) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z ochroną infrastruktury technicznej,
obsługi kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennej i okresu powojennego,

3) organizacji ruchu,

4) obrony cywilnej.

metryczka


Wytworzył: Jaromir Piotrkiewicz (24 czerwca 2003)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (24 czerwca 2003, 14:16:09)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (30 lipca 2019, 15:12:58)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4356