Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?

Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny [...]

Pojazdy nienormatywne

Pojazdy nienormatywne [...]

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenia zwykłe [...]

Organizacja ruchu

  Organizacja ruchu     Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust.1 Rozporządzenia [...]

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Sprowadzenie zwłok z zagranicy     Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych / Dz. U. z 2000 roku Nr 23 poz. 295 z późn. zm./ oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z [...]

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnianie informacji publicznej Podstawa prawna: Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie [...]

metryczka