UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW


 WYMAGANE DOKUMENTY

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 287 20 39 wew. 41
Sprawy prowadzą – Iwona Śmigielska, Paweł Szlągiewicz
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail: 
komunikacja@lipnowski.powiat.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru  przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 


OPŁATY

 

 • 412 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

 • 206 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów polegającą na poszerzeniu jego zakresu

nr rachunku:  13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

nazwa odbiorcy: Miasto Lipno
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

nr rachunku:  13 9537 0000 2004 0043 0777 0001nazwa odbiorcy: Miasto Lipno
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno

Opłaty można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie (parter) lub przelewem na podany rachunek bankowy, albo w dowolnej placówce, której istnieje możliwość dokonania przelewu.Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie (parter) lub w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.


TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
 


DODATKOWE INFORMACJE

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca wnioskujący wpis do rejestru:

 1. musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość,

 3. nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

 4. musi posiadać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,

 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.


PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (25 sierpnia 2008)
Opublikował: Aneta Ofmańska (25 sierpnia 2008, 09:14:22)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (29 lipca 2019, 11:34:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2303

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij