Opłaty pobierane w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

Opłaty pobierane w Wydziale Komunikacji i Transportu:


 • dowód rejestracyjny 54,00 zł

 • komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł

 • nalepka kontrolna na szybę 18,50 zł

 • pozwolenie czasowe 13,50 zł

Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:

 • samochodowe 80,00 zł

 • motocyklowe 40,00 zł

 • motorowerowe 30,00 zł

 • tablica.(przyczepa, naczepa) 40,00 zł

 • indywidualne samochodowe 1.000,00 zł

 • indywidualne motocyklowe 500,00 zł

 • zabytkowe samochodowe 100,00 zł

 • zabytkowe motocyklowe 50,00 zł

Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:

 • samochodowe 30,00 zł

 • motocyklowe 12,00 zł

 • 1 tablica(przyczepa, naczepa) 15,00 zł

Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:

 • samochodowe 80,00 zł

 • motocyklowe 40,00 zł

 • motorowerowe 30,00 zł

 • 1 tablica (przyczepa, naczepa) 40,00 zł

Za wydanie karty pojazdu:

 • przy pierwszej rejestracji na terytorium RP 75,00 zł

Opłaty pobierane za wydanie:
 • prawa jazdy 100 zł
 • legitymacji instruktora lub egzaminatora 50 zł
 • międzynarodowego prawa jazdy 35 zł
 • pozwolenia 24 zł


Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych – 0,50 zł za każdy dokument.


Opłata recyklingowa w wysokości 500,00 zł na rachunek NFOŚiGW w BGK

III Oddz. Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

metryczka


Wytworzył: Aneta Ofmańska (10 grudnia 2008)
Opublikował: Aneta Ofmańska (10 grudnia 2008, 11:55:48)

Ostatnia zmiana: Sławomir Eluszkiewicz (21 września 2015, 09:13:25)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4305