UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY REGULARNE SPECJALNE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB.
WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Plik do pobrania (44kB) word

Załączniki:

  • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport drogowy osób;

  • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;

  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

  • schemat   połączeń   komunikacyjnych   z   zaznaczoną  linią   komunikacyjną i przystankami;

  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi;

  • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 141
Sprawy prowadzą – Iwona Śmigielska, Paweł Szlągiewicz
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail: 
komunikacja@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.


OPŁATY
Za wydanie zezwolenia:

Okres ważności zezwolenia

Opłata

Do 1 roku

125 zł.

Do 2 lat

150 zł.

Do 3 lat

175 zł.

Do 4 lat

225 zł.

Do 5 lat

275 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie (parter) lub na konto:
nazwa odbiorcy
Starostwo Powiatowe w Lipnie  Bank Spółdzielczy w Lipnie. Rachunek bankowy nr 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001 
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipno lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Lipno
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno
konto
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


PODSTAWA PRAWNA         

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1605 z późn. zm.).metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (23 września 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (23 września 2015, 11:35:47)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:35:56)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 924