ZGŁASZANIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY WŁASNE OSÓB I RZECZY.

ZGŁASZANIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY WŁASNE OSÓB I RZECZY.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zmianę danych w  zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), Plik do pobrania (52kB) word

Załączniki:

 • wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, nr VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), Plik do pobrania (39kB) word

 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

 W przypadku wniosku o zmianę zaświadczenia wydanego przez inny organ dodatkowo:

 • kserokopia posiadanego zaświadczenia,

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), Plik do pobrania (36kB) word

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 141
Sprawy prowadzą – Iwona Śmigielska, Paweł Szlągiewicz
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail: 
komunikacja@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości zgłoszonych pojazdów).

OPŁATY
Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych w nim  zawartych wynosi 25 zł za zaświadczenie i 10 zł za każdy wypis.

Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia  kolejnego pojazdu wynosi:  

 • 25 zł za wymianę zaświadczenia,

 • 10 zł za wymianę każdego wypisu,

 • 100 zł za każdy kolejny pojazd.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie (parter) lub na konto:
nazwa odbiorcy
Starostwo Powiatowe w Lipnie  Bank Spółdzielczy w Lipnie. Rachunek bankowy nr 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipno lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Lipno
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno
konto
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów. 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.

DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów należy złożyć stosowną informację.

PODSTAWA PRAWNA 

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916) 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 961).

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (23 września 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (23 września 2015, 11:37:47)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:34:43)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8633