ZMIANA TREŚCI ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY.


Załączniki:

1. W  przypadku zmiany dotyczącej  nazwy lub adresu przedsiębiorcy:

 - dowód wpłaty za zmianę,

2. W przypadku zmiany dotyczącej nazwy lub adresu z jednoczesnym zwiększeniem  liczby wypisów:

 - dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej na wszystkie pojazdy zgłoszone we wniosku,
 - wykaz pojazdów, Plik do pobrania (39kB) word
 - dowód wpłaty za zmianę i wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów.

3. W przypadku zmiany danych w związku z przeniesieniem uprawnień wynikających z posiadanego dokumentu:

 - dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów odpowiednio do przenoszonego uprawnienia,
 - wykaz pojazdów,
 - dowód wpłaty za przeniesienie uprawnień.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 141
Sprawy prowadzą – Iwona Śmigielska, Paweł Szlągiewicz
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail: 
komunikacja@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dokonanie zmiany danych i wydanie nowych dokumentów.

OPŁATY

Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji

Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% procent opłaty jak za udzielenie licencji lub zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie (parter) lub na konto:
nazwa odbiorcy
Starostwo Powiatowe w Lipnie  Bank Spółdzielczy w Lipnie. Rachunek bankowy nr 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipno lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Lipno
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno
konto
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od  dnia doręczenia decyzji stronie.   

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916).metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (23 września 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (23 września 2015, 11:53:27)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:34:02)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 883