UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków (zdjęcie zrobione na wprost, NIE z profilu)

Do wglądu:

  • dowód osobisty

  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

UWAGA:

Jeżeli zostały cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, prawo jazdy należy zwrócić do depozytu urzędu.

Do odbioru należy przedstawić:

  • dowód osobisty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 143


Sprawy prowadzą– Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski


Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail:
komunikacja@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku PKK generowany jest do 2 dni roboczych

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Informacja o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę przekazywana jest osobie niezwłocznie.


OPŁATY
Brak

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna albo przelewem na rachunek bankowy:


Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001


DODATKOWE INFORMACJE
Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegającą się o:

1) przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,
2) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 54 287 23 39 wewn.39


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2019 r., poz. 341 t.j. z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

  • oraz przepisy wykonawcze.

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (2 października 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (2 października 2015, 10:44:23)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:31:43)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5931