Rejestracja samochodu z zagranicy

WYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

 • Dowód własności pojazdu,

 • Dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowany,

 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprawdzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie – oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację,

 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej ,

 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

 • Tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego,

 • Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub dowód wpłaty w wys. 500,00 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju uiszczony przez wprowadzającego (dowód wpłaty powinien zawierać markę i nr nadwozia pojazdu)– dotyczy pojazdów wprowadzonych do 31.12.2015r.

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa plik do pobrania (17kB) plik

Do wglądu:

 • Dowód osobisty,

 • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,

  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Pozwolenie czasowe,

 • Dowód osobisty,

 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 287 20 39 wew. 42
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska, Beata WaszewskaAdres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWYNiezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY


Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.  Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana).OPŁATY

Opłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:


Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10 b

87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001

 • w wysokości 256,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

 • w wysokości 197,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli,

 • w wysokości 121,50  (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

 • w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.DODATKOWE INFORMACJE

Przy braku dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentów tj. oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego) dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokument ten zostanie złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz pod

nr telefonu  54 287 20 – 39 wew. 42

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.


SPRAWDŹ STATUS SPRAWY:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.htmlPODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355).

 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1057)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r. poz. 457)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 24.03.2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421).


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (8 marca 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (8 marca 2016, 10:18:02)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (31 stycznia 2020, 14:06:27)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2623

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij