Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego Plik do pobrania (21kB) plik

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego plik do pobrania (429kB) jpg

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  Plik do pobrania (23kB) plik

Załączniki:

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny w przypadku wnioskowania o wymianę zniszczonego lub zapełnionego dokumentu,

 • W przypadkach koniecznych - zaświadczenie (opis) ze stacji kontroli pojazdów określające termin następnego badania technicznego pojazdu (dotyczy przypadków, w których upłynął termin ważności ostatniego badania technicznego zapisanego w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym lub tut. Urząd nie posiada informacji o terminie ostatniego badania zamieszczonego w utraconym dowodzie rejestracyjnym),

 • Karta pojazdu, jeśli była wydana,

 • Pełnomocnictwo Plik do pobrania (15kB) plik w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

 • Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

 • Dowód tożsamości,

 • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Miejsce załatwienia sprawy


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska

Adres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

OpłatyOpłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:


Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowkiego 10 b

87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001 • w wysokości 73,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenie czasowe w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego utraconego lub zniszczonego oraz wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badań - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się na zaświadczeniu ze stacji kontroli pojazdów,

 • w wysokości 54,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 0,50 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

Termin i sposób załatwienia

Strona niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów otrzymuje pozwolenie czasowe. Czas oczekiwania na stały dowód rejestracyjny wynosi do 30 dni.

SPRAWDŹ STATUS SPRAWY:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.htmlPodstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach

związanych

z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088).

 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1057)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355).

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (8 marca 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (8 marca 2016, 12:24:58)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 października 2022, 09:06:14)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5040