Wtórnik nalepki kontrolnej (na szybę)

Wymagane dokumenty

Wniosek plik do pobrania (746kB) jpg

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych plik do pobrania (953kB) jpg

Załączniki:

 • Dowód rejestracyjny i karty pojazdu, jeżeli była wydana (pozwolenie czasowe) do wglądu,

sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

Do wglądu:

 • Dowód tożsamości,

 • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód

opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska


Adres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

Opłaty

Opłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:


Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10 b

87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001

  w wysokości 19,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 18,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

Termin załatwienia

Czas oczekiwania na wyprodukowanie nalepki przez PWPW - ok.2 tygodni.

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355).

 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna

  Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1057)

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (8 marca 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (8 marca 2016, 12:41:31)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:20:45)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1403